Housing Unit

Đơn Vị Quyền Sở Hữu Nhà

Để mua được một ngôi nhà cho riêng mình, mọi người phải lao động hàng năm trời. Do đó, việc phải chịu mất nhà do bị tịch thu để thế nợ là nỗi đau to lơn cho nhiều gia đình và cộng đồng. Trong quá trình chỉnh trang đô thị ngày một diễn ra mạnh mẽ, việc bảo vệ quyền sở hữu nhà ở mức thu nhập thấp trở nên cực kỳ quan trọng vì quyền sở hữu nhà ở thường là phương án nhà ở hợp túi tiền nhất và giúp các gia đình tích lũy tài sản mà mình lao động khó nhọc để có được. Những người đối mặt với việc bị tịch thu nhà để thế nợ đang rất cần được giúp đỡ và có thể bị lợi dụng bởi những kẻ lừa đảo hoặc các đơn vị cho vay nặng lãi.

Đơn Vị Quyền Sở Hữu Nhà của Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia cố gắng giúp các chủ nhà có thu nhập thấp tránh việc bị tịch thu nhà để thế nợ, chống lại các đơn vị cho vay nặng lãi và hỗ trợ các gia đình giữ gìn sự toàn vẹn cho ngôi nhà của họ.

PLA tư vấn cho hàng nghìn chủ nhà mỗi năm về những biện pháp có thể thực hiện để tránh bị mất nhà. Một số vấn đề pháp lý mà Đơn Vị Quyền Sở Hữu Nhà của chúng tôi có thể trợ giúp bao gồm:

  • Kết nối thân chủ đang trong quá trình tịch thu nhà để thế nợ, hoặc lo lắng bị tịch thu nhà để thế nợ, với chuyên gia tư vấn nhà ở thông qua Đường Dây Nóng Save Your Home Philly
  • Đấu tranh chống tịch thu nhà để trả nợ thế chấp
  • Giúp đỡ những chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc thanh toán thuế bất động sản
  • Hỗ trợ khách hàng làm đơn xin phá sản theo quy định của Chương 13
  • Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản để đảm bảo chủ nhà có tất cả các công cụ cần thiết nhằm bảo vệ và chăm sóc cho ngôi nhà của họ

Thân chủ thuê nhà của tư nhân, sống trong khu nhà ở công cộng, hoặc có vấn đề với các dịch vụ tiện ích cần liên hệ Dịch Vụ Pháp Lý Cộng Đồng thay vì PLA.

Intake Process

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online