Nộp đơn yêu cầu hỗ trợ pháp lý

Tìm hiểu thêm các vấn đề pháp lý mà Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia có thể trợ giúp quý vị!

Để trở thành thân chủ của Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia, quý vị cần phải thực hiện quy trình "tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ".

Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại 

Khi gặp vấn đề về nhà ở, hãy gọi đến đường dây nóng về hỗ trợ nhà ở Save Your Home Philly.

Khi gặp vấn đề về coi sóc con cái, bảo vệ khỏi bị lạm dụng hoặc các vấn đề khác liên quan đến luật gia đình, hãy gọi đến Đường Dây Tiếp Nhận Yêu Cầu Hỗ Trợ Về Luật Gia Đình.

Nếu gặp vấn đề pháp lý về Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI), quý vị cần liên hệ Dịch Vụ Pháp Lý Cộng Đồng (CLS) để được hỗ trợ. Vụ việc của quý vị có thể được chuyển từ CLS sang PLA. Để biết thời gian tiếp nhận yêu cầu của CLS, hãy truy cập trang tin về SSI trên trang web của CLS.

Đối với tất cả các vấn đề khác, hãy gọi đến số 215.981.3800 trong thời gian từ 9:30 sáng đến 12:00 trưa, các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Năm.

Có thông dịch viên hỗ trợ.

Nếu quý vị muốn tải xuống một bản giờ tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại, hãy xem tờ rơi về tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ.

Nộp đơn trực tuyến
Quý vị có thể thực hiện quy trình tiếp nhận bằng cách nộp đơn trực tuyến bất kỳ lúc nào trong ngày hoặc trong tuần: philalegal.org/Apply

Trợ Cấp Thất Nghiệp

Liên hệ

Giờ

PLA mở cửa từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. PLA đóng cửa vào các ngày lễ liên bangNgày bầu cử.

Xin lưu ý, thời gian tiếp nhận yêu cầu của PLA có thể không trùng với giờ làm việc của PLA. Xem tiếp nhận yêu cầu qua điện thoại để biết thêm thông tin về thời gian tiếp nhận.

Điện thoại và Fax

Điện thoại: 215.981.3800 Fax: 215.981.3860