Family Law Unit

Chuyển chỗ ở

Nếu quý vị có con và có ý định chuyển chỗ ở, trước tiên quý vị cần kiểm tra xem có cần phải có sự cho phép của Tòa Án Gia Đình hay không. Chuyển chỗ ở là việc rất phức tạp, vì vậy PLA khuyến nghị quý vị nên yêu cầu trợ giúp pháp lý nếu có thể trước khi chuyển chỗ ở theo dự định.

Luật về quyền nuôi con của tiểu bang Pennsylvania quy định rằng quý vị phải gửi một Thông Báo Về Việc Chuyển Chỗ Ở tới bất kỳ ai có quyền hợp pháp đối với đứa trẻ nếu quý vị định chuyển đến một nơi có khả năng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của người đó với đứa con chung của quý vị. Trường hợp này bao gồm việc chuyển chỗ ở trong phạm vi tiểu bang Philadelphia hoặc xa hơn, nếu việc chuyển chỗ ở làm ảnh hưởng đến khả năng thăm viếng và duy trì quan hệ của bố/mẹ với người con.

Quý vị cần phải gửi Thông Báo Về Việc Chuyển Chỗ Ở cho dù cóán lệnh về quyền nuôi con hay không. Sau đó, người bố/mẹ còn lại sẽ có cơ hội ra tòa và giải trình với thẩm phán lý do tại sao quý vị không nên được cho phép chuyển đến địa điểm đó.

Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia sẽ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc chuyển chỗ ở. 

Intake Process

Family Law Hotline

Tuesday and Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3838.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online