Housing Unit

Nộp Đơn Khiếu Nại Một Công Ty Dịch Vụ Tài Chính

Người tiêu dùng phải vay tiền để sở hữu nhà ở và để chi trả cho những hoạt động sửa chữa tốn kém để giữ gìn nhà cửa. Thông thường, mọi người thường bị các đơn vị cho vay nặng lãi lợi dụng hoặc rơi vào những tình huống bị đối xử bất công.

Nếu quý vị đang bị quấy rối hoặc bị phân biệt đối xử bởi công ty phát hành thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc công ty cho vay khác, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại đến Cục Bảo Vệ Tài Chính Cho Người Tiêu Dùng. Để nộp đơn khiếu nại bất kỳ đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính nào (công ty thẻ tín dụng, ngân hàng, người cho vay, công ty tài chính) lên chính quyền, hãy truy cập Trang khiếu nại của Cục Bảo Vệ Tài Chính Cho Người Tiêu Dùng. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại lên Tổng Chưởng Lý tiểu bang Pennsylvania khi một công ty gây hại cho quý vị.

Intake Process

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online