Save Your Home Philly Hotline

Đường Dây Nóng Về Hỗ Trợ Nhà Ở Save Your Home Philly

Đường Dây Nóng Save Your Home Philly sẽ giúp những chủ nhà tại Philadelphia đang có nguy cơ mất nhà do thế chấp hoặc do bị tịch thu nhà để thế nợ. Đường dây nóng sẽ cho lời khuyên, cung cấp dịch vụ ngắn hạn và kết nối hàng nghìn người gọi đến chuyên gia tư vấn về nhà ở mỗi năm.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Chương Trình Ngăn Chặn Tịch Thu Nhà Để Thế Nợ (Foreclosure Prevention Program) của Thành Phố Philadelphia và Chương Trình Hoán Cải Tịch Thu Nhà Để Trả Nợ Thế Chấp (Mortgage Foreclosure Diversion Program) của Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông của Philadelphia.

Bất kể quý vị đang ở giai đoạn nào trong tiến trình tịch thu nhà để trả nợ thế chấp hoặc trả nợ thuế, hoặc bị trễ hạn thanh toán thế chấp hoặc thuế tài sản, hãy gọi đường dây nóng để được tư vấn về những biện pháp mà quý vị có thể thực hiện để bảo vệ ngôi nhà của mình. Quý vị sẽ

được trao đổi với các trợ lý luật sư có chuyên môn để giải đáp thắc mắc và đặt lịch hẹn cho quý vị với các đơn vị tư vấn nhà ở sử dụng ngân sách của Thành Phố.

Các đơn vị này có thể:

  • Kiểm tra thông tin về tài sản, các khoản thế chấp, thông tin liên hệ và thông tin tài chính của quý vị;
  • Giúp quý vị lập ngân sách;
  • Làm việc với đơn vị cho vay thế chấp của quý vị để yêu cầu sửa đổi khoản vay hoặc thỏa thuận có lợi khác, và;
  • Hướng dẫn quý vị thực hiện bất kỳ quy trình pháp lý nào liên quan đến việc bảo vệ ngôi nhà của quý vị;
  • Giúp quý vị đưa ra quyết định sáng suốt về việc chọn phương án tốt nhất cho trường hợp của mình.

Trong một số trường hợp, vụ việc của quý vị có thể được xem xét để được Đơn Vị Nhà Ở Tiêu Dùng của PLA hoặc một trong các đơn vị đối tác của chúng tôi đại diện pháp lý.

Intake Process

Save Your Home Philly Hotline

Monday through Friday from 9:00 a.m. to 5 p.m. at 215-334-HOME (4663).

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online