Family Law Unit

Quan hệ cha con

Quan hệ cha con là mối quan hệ giữa người cha hợp pháp của đứa trẻ và đứa trẻ. Trong một số trường hợp, người cha hợp pháp của đứa trẻ không được xác định rõ ràng. Điều này xảy ra khi người cha và người mẹ không kết hôn khi đứa trẻ được sinh ra, không ký giấy xác nhận quan hệ cha con hoặc trong giấy khai sinh của đứa trẻ không có thông tin của người cha.

Tòa án có thể quyết định ai là người cha hợp pháp nếu người mẹ yêu cầu tòa án ra phán quyết về việc ai là người cha hợp pháp của đứa trẻ hoặc công nhận một người đàn ông muốn làm người cha hợp pháp của đứa trẻ bằng việc ký tên vào giấy xác nhận quan hệ cha con.

Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia sẽ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc xác định quan hệ cha con. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về quan hệ cha con, vui lòng gọi tới đường dây nóng của chúng tôi theo số 215.981.3838 từ 9:30 sáng đến 12:00 trưa, các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm, hoặc nộp đơn trực tuyến.

Intake Process

Family Law Hotline

Tuesday and Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3838.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Relevant Team Members