General Intake Unit

Đổi Tên

PLA có thể giúp quý vị tìm hiểu quy trình thay đổi tên cho người lớn hoặc trẻ vị thành niên bằng dịch vụ tư vấn và giới thiệu.

 Thay Đổi Tên Cho Người Lớn

Khi một người trưởng thành muốn thay đổi tên theo quy định của pháp luật, người đó phải đệ đơn yêu cầu lên Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông; phí thụ lý hồ sơ là $333,23 có thể được Tòa Án miễn nếu quý vị chứng minh được mình là người có thu nhập thấp, tuy nhiên thông thường Tòa án không thể miễn những khoản phí đã công bố. Sau đó, Tòa Án sẽ đưa ra quyết định về việc có cho phép thay đổi tên hay không thông qua một phiên điều trần. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể chuyển hồ sơ yêu cầu thay đổi tên cho một luật sư chuyên nghiệp để được hỗ trợ thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn từng bước cho quý vị trong quá trình thay đổi tên.

Thay Đổi Tên Cho Trẻ Em và Giấy Khai Sinh

Nếu cả bố và mẹ ruột có tên trong giấy khai sinh của trẻ đồng ý với việc đổi tên thì họ có thể điền và ký vào mẫu đơn ở mặt sau giấy khai sinh của con mình. Sau đó gửi mẫu đơn kèm theo khoản lệ phí $20 đến Sở Thống Kê Hộ Tịch. Sở Thống Kê Hộ Tịch sẽ gửi cho bố mẹ một bản giấy khai sinh, trong đó ghi tên mới của trẻ.

Nếu bố hoặc mẹ không đồng ý với việc đổi tên, thì bố hoặc mẹ có nhu cầu đổi tên phải kiến nghị lên Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông. Thủ tục và mẫu đơn xin đổi tên cho trẻ cũng tương tự như người lớn. Tuy nhiên bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp muốn thay đổi tên của trẻ vị thành niên phải chứng minh với Tòa Án việc thay đổi tên là vì lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members