General Intake Unit

Giấy Phép Lái Xe

Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia có thể hỗ trợ một số trường hợp gặp vấn đề về giấy phép lái xe. Rất tiếc, PLA không thể hỗ trợ tất cả các vấn đề về giấy phép lái xe được. Nếu chúng tôi không thể trợ giúp quý vị, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách tự xử lý hoặc tìm hiểu xem quý vị có cần yêu cầu luật sư riêng giúp đỡ hay không.

Một trong những vấn đề phổ biến là không thể xin được giấy phép là do thông tin về giấy tờ tùy thân không khớp nhau), chẳng hạn như tên trên giấy khai sinh và không khớp với tên trên thẻ an sinh xã hội. Trong một số trường hợp, PLA có thể hỗ trợ quý vị xử lý vấn đề này bằng cách giúp quý vị thực hiện thủ tục hành chính đổi tên trong hồ sơ đăng ký hộ tịch. Nếu không thể sửa tên theo cách đó, quý vị sẽ được giới thiệu đến Philly VIP, ở đây họ có những luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ thay đổi tên theo lệnh của tòa án.

Một vấn đề phổ biến khác là bản án trước đây trong hồ sơ của quý vị khiến bằng lái bị đình chỉ cho đến khi thi hành xong bản án đó. PLA có thể trợ giúp theo nhiều cách, bao gồm yêu cầu xóa bản án khỏi hồ sơ của quý vị trong một số trường hợp.

Nếu quý vị hiện đang gặp một trong những vấn đề này, hoặc vấn đề tương tự, hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members