Family Law Unit

Quyền Nuôi Con

Khi một đứa trẻ ra đời, cả bố và mẹ ruột đều có quyền lợi và trách nhiệm của bố mẹ đối với con cái, nghĩa là bố mẹ có quyền gặp con, dành thời gian cho con và đưa ra quyết định về cuộc sống của con. Quyền Nuôi con là thuật ngữ pháp lý chỉ việc bố hay mẹ có quyền kiểm soát cuộc sống của con. Có hai loại quyền nuôi con: Quyền Pháp Lý và Quyền Chăm Nuôi.

  • Quyền Pháp Lý là quyền đưa ra các quyết định quan trọng về vấn đề sức khỏe và giáo dục của con.
  • Quyền Chăm Nuôi là quyền quyết định thời gian và địa điểm mà con sẽ được ở cùng với bố, mẹ hoặc người thân trong gia đình.

Lệnh về quyền nuôi con của Tòa Án Gia Đình có thể thay đổi nội dung của quyền nuôi con. Ví dụ: lệnh về quyền nuôi con có thể hạn chế hoặc tăng thời gian bố hoặc mẹ được ở bên cạnh con hoặc có thể trao quyền  cho một cá nhân khác không phải là bố mẹ của trẻ, chẳng hạn như ông bà, nếu họ đáp ứng các yêu cầu về khả năng tham gia vào vụ việc.

Nếu quý vị hoặc con của quý vị đang bị bạo hành ở nhà, việc giành quyền nuôi con có thể giúp tách con ra khỏi kẻ bạo hành. Quý vị cũng có thể cân nhắc việc yêu cầu Lệnh Bảo Vệ Khỏi Sự Ngược Đãi.  Nếu quý vị cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, hãy gọi 911.

Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia sẽ hỗ trợ cho các gia đình gặp vấn đề về nuôi con trước Tòa Án Gia Đình Philadelphia. Chúng tôi sẽ giúp bố mẹ và các thành viên trong gia đình chuẩn bị để có thể tự đại diện cho chính mình bằng cách cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo kiến nghị, chuẩn bị trước khi ra tòa và tài liệu tự lực.

Do nguồn lực hạn chế, hầu hết thân chủ của chúng tôi đều được trợ lý luật sư hỗ trợ, còn chúng tôi sẽ bố trí luật sư đại diện trong phạm vi khả năng của mình.

Intake Process

Family Law Hotline

Tuesday and Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3838.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online