Family Law Unit

Hỗ trợ

Nhiều gia đình có thành viên không cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng một số thành viên trong gia đình có thể vẫn cần hỗ trợ tài chính cho vợ chồng, con cái của họ. Nạn nhân bị bạo hành hoặc cha mẹ của những đứa trẻ bị bạo hành, rất cần được hỗ trợ để duy trì một cuộc sống an toàn và ổn định.

Cấp dưỡng nuôi con là trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con của cha hoặc mẹ. Nếu quý vị đang chăm sóc cho con chưa đủ tuổi hoặc con bị khuyết tật và vợ/chồng của quý vị không cung cấp (hoặc cung cấp không đủ) những hình thức hỗ trợ cần thiết để quý vị nuôi dạy con, quý vị có thể yêu cầu án lệnh buộc vợ/chồng của quý vị trả tiền cấp dưỡng nuôi con cho quý vị.

Cấp dưỡng cho vợ/chồng là trách nhiệm cung cấp tiền để hỗ trợ về mặt tài chính cho vợ/chồng của một người đã kết hôn sau khi ly thân. Nếu quý vị đã kết hôn và đang ly thân với vợ/chồng của mình, quý vị có thể yêu cầu án lệnh cấp dưỡng cho vợ/chồng, cho dù quý vị và vợ/chồng của quý vị có con hay không.

Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia chỉ hỗ trợ cho thân chủ đang cần giúp đỡ về vấn đề cấp dưỡng cho con cái hoặc vợ/chồng nếu vấn đề đó là một phần trong một vụ kiện về Luật Gia đình hiện tại. PLA có sẵn các tài liệu hỗ trợ dưới đây để giúp quý vị tự làm đơn cho trường hợp của mình.

Intake Process

Family Law Hotline

Tuesday and Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3838.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online