Family Law Unit

Ly Hôn

Ly hôn là trình tự pháp lý cần thực hiện để kết thúc một cuộc hôn nhân tại tòa án. Khi ly hôn, có thể quý vị cần phải đưa ra quyết định về quyền nuôi con hoặc phân chia tài sản.

Nếu quý vị ly hôn trong điều kiện:

  • Quý vị và vợ/chồng của quý vị không phân chia tài sản, chẳng hạn như nhà hoặc xe hơi;
  • Quý vị và vợ/chồng của quý vị không cần hỗ trợ cấp dưỡng;
  • Quý vị biết vợ/chồng của mình sống ở đâu;
  • Quý vị đã ly thân từ một năm trở lên; VÀ
  • Quý vị đáp ứng tiêu chuẩn theo hướng dẫn về tính đủ điều kiện của thu nhập, quý vị có thể làm hồ sơ yêu cầu hỗ trợ pháp lý trên trang web.

Nếu quý vị muốn trả tiền thuê luật sư riêng để trợ giúp việc ly hôn, quý vị có thể liên hệ với Dịch Vụ Thông Tin Và Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội Luật Sư Philadelphia theo số 215-238-6333. Dịch vụ có thể bố trí một buổi tư vấn với luật sư với mức phí $35, sẽ phát sinh thêm phí nếu họ làm việc với luật sư.

Intake Process

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members